Bestyrelsen har følgende medlemmer:

Per Dyrbye, formand
John Jensen, kasserer
Helge Riis
Lona Nielsen
Annette Bull
Revisor: Birger Hansen
Revisor: Per Ditlev Suppleant: Palle Erskov Suppleant: Per HansenOpdateret d. 13.12.2011