Kontingent
Det koster 450,00 kr. for en sæson, der begynder 1. september og slutter 30. april.
Kontingentet kan indbetales på konto: 3307 4654116059