Det sociale samvær i Holmegårdens Gymnastikforening

I Holmegårdens Gymnastikforening lægger vi stor vægt på det sociale samvær. Udover gymnastikken, som selvfølgelig er det vigtigste, har både dame- og herrehold forskellige aktiviteter til styrkelse af det sociale sammenhold.

Dameholdet
Den første tirsdag i hver måned, når vi er færdige med gymnastikken, samles vi efterfølgende i skolens lokale og drikker vores medbragte kaffe/the.

Den sidste tirsdag inden jul bestiller vi smørrebrød og spiser i fællesskab, når de fysiske udfoldelser er overstået.

Som afslutning på sæsonen (den efterfølgende tirsdag efter sæsonen er slut) bowler vi med efterfølgende spisning i Big Bowl i Valby.

Herreholdet
Efter gymnastikken hygger vi os med en enkelt øl eller vand. Herreholdet har i mange år haft en ølklub, hvor vi betaler en overpris for øllet. Overskuddet anvender vi til en bowlingaften med spisning, samt til en afslutningsfest, der som regel foregår i Petersens Familiehave